De Klachtencommissie is een onafhankelijke, deskundige commissie.
Lees verder
De onafhankelijke commissie brengt advies uit aan het bestuur van de woningcorporatie.
Wij nemen klachten in behandeling als u en uw corporatie er niet uitkomen met elkaar.
Dien uw klacht digitaal in en volg de status van uw klacht online.
Vragen?

Gebruik de snelle zoekfunctie om direct antwoorden te vinden.

Introductie
Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente, is in 2000 een gezamenlijke Klachtencommissie opgericht.

Deze Klachtencommissie neemt klachten in behandeling als de klant en de corporatie er niet uitkomen met elkaar.

Wie kan een klacht indienen?
Een (onder-)huurder, medehuurder, aspirant-huurder, voormalig (onder)huurder of de voormalig medehuurder van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie. Of een vertegenwoordiger van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan het statutaire doel strekt tot bescherming van het belang of een gelijksoortig belang van één of meer (onder)huurders, medehuurders, aspirant-huurders, voormalige (onder-) huurders of voormalige medehuurders van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie.

Een klacht kan alleen ingediend worden als deze eerder op 2 niveaus door de corporatie is afgewezen, dus door een medewerker en afdelingshoofd.

 

 

Onafhankelijke klachtencommissie
De klachtencommissie is onafhankelijk. Zo mogen medewerkers van de corporaties geen lid zijn van de klachtencommissie.

De klachtencommissie moet zich aan het klachtenreglement houden, maar is vrij in de manier waarop zij klachten behandeld en adviezen uitbrengt aan (de voorzitter van het bestuur van) de corporatie.
 

Hoe stel ik een klacht op?
De klacht omvat een omschrijving van de feiten waarover wordt geklaagd. U geeft aan wat de klacht inhoudt en welke beslissing er volgens u moet worden genomen.
U kunt via deze website direct digitaal uw klacht indienen of een klachtenformulier uitprinten. U doorloopt eerst de klachtenprocedure door een aantal vragen te beantwoorden voordat u het klachtenformulier in kunt vullen of uit kunt printen. Klik hier om direct een klacht in te dienen.
Lees voordat u een klacht indient eerst het reglement en de procedure op deze website.

Een klacht kan alleen ingediend worden als deze eerder op 2 niveaus door de corporatie is afgewezen, dus door een medewerker en afdelingshoofd.
 
Eventueel kunt u ook bij uw woningcorporatie een klachtenformulier ophalen.

 

Deze Klachtencommissie neemt klachten in behandeling als de klant en de corporatie er niet uitkomen met elkaar.

Wie kan een klacht indienen?
Een (onder-)huurder, medehuurder, aspirant-huurder, voormalig (onder)huurder of de voormalig medehuurder van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie. Of een vertegenwoordiger van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan het statutaire doel strekt tot bescherming van het belang of een gelijksoortig belang van één of meer (onder)huurders, medehuurders, aspirant-huurders, voormalige (onder-) huurders of voormalige medehuurders van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie.

Een klacht kan alleen ingediend worden als deze eerder op 2 niveaus door de corporatie is afgewezen, dus door een medewerker en afdelingshoofd.

 

 

lees verder

Deelnemers
 • Stichting Jongeren Huisvesting Twente
 • Reggewonen
 • De Woonplaats
 • Welbions
 • Wonen Delden
 • Viverion
 • Sint Joseph
 • Twinta
 • wbowonen
 • de goede woning
 • domijn
 • beter wonen
 • Mijande wonen
 • ons huis