Introductie

Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente is in het jaar 2000 een gezamenlijke klachtencommissie opgericht. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling als de klant en de corporatie er niet uitkomen met elkaar.

De klachtencommissie mag een klacht in behandeling nemen als het om een manier van werken gaat van de corporatie waardoor een klager rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen.
Als de klacht ergens anders op gericht is, is de klachtencommissie niet bevoegd de klacht te behandelen.

Ook is de klachtencommissie niet bevoegd om een klacht te behandelen die door de kantonrechter behandeld moet worden zoals klachten met betrekking tot huurprijzen of vergoedingen.

Wie kan een klacht indienen?
Een (onder-)huurder, medehuurder, aspirant-huurder, voormalig (onder)huurder of de voormalig medehuurder van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie. Ook kan een vertegenwoordiger van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan het statutaire doel strekt tot bescherming van het belang of een gelijksoortig belang van één of meer (onder)huurders, medehuurders, aspirant-huurders, voormalige (onder-) huurders of voormalige medehuurders van een woning, bedrijfsruimte of garage van de corporatie een klacht indienen.

Wat doet de klachtencommissie?
Deze onafhankelijke commissie neemt uw klacht in behandeling en brengt advies uit aan het bestuur van de woningcorporatie. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. De corporatie is niet verplicht het advies over te nemen. De corporatie moet echter wel een gegronde reden hebben om het advies niet over te nemen.

Waaruit bestaat de klachtencommissie?
De klachtencommissie, die de klacht inhoudelijk behandelt, bestaat u drie personen:

 • De voorzitter heeft een juridische achtergrond;
 • Het tweede lid heeft kennis van technische en corporatiezaken;
 • Het derde lid is afkomstig uit de huurdersorganisatie van de betreffende corporatie.

De klachtencommissie is onafhankelijk en geeft beide partijen de gelegenheid tijdens een zitting hun standpunt mondeling toe te lichten (hoor en wederhoor).

 

Deelnemers
 • Sint Joseph
 • Reggewonen
 • Mijande wonen
 • Viverion
 • ons huis
 • beter wonen
 • De Woonplaats
 • Welbions
 • domijn
 • Stichting Jongeren Huisvesting Twente
 • Twinta
 • Wonen Delden
 • de goede woning
 • wbowonen