Our Services

Onafhankelijke klachtencommissie voor woningcorporaties in Twente en omgeving

Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente is in 2000 een gezamenlijke Klachtencommissie opgericht. De Klachtencommissie is onafhankelijk. Zo mogen medewerkers van de corporaties geen lid zijn van de Klachtencommissie.

Photo
Procedure

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Wilt u meer weten? Ga naar veelgestelde vragen.

Check procedure

1. Meld uw klacht bij de contactpersoon

U meldt uw klacht bij een medewerker van uw corporatie, maar u krijgt een afwijzing.

Check procedure

2. Meld uw klacht bij de woningcorporatie

U meldt de klacht nog een keer bij uw woningcorporatie, maar dan bij de tweede contactpersoon. Uw klacht wordt weer afgewezen.

Check procedure

3. Dien uw klacht in

Als uw klacht twee keer is afgewezen door uw woningcorporatie, kunt u via deze website een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Let op: de Klachtencommissie is niet bevoegd om alle soorten klachten te behandelen. De Klachtencommissie gaat bijvoorbeeld niet over geldzaken, woningtoewijzing of schadevergoeding. Zie voor meer informatie ook ons reglement.

Klacht indienen
Arrow pointing right white
Check procedure

4. U ontvangt een bevestiging

Na het volgen van de procedure voor het indienen van een klacht, ontvangt u direct via de mail een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Check procedure

5. De Klachtencommissie vraagt eventueel om schriftelijke reactie van de woningcorporatie

Zodra de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, kan zij om een schriftelijke reactie van de corporatie op uw klacht vragen.

Check procedure

6. U wordt geïnformeerd

U wordt geïnformeerd over het vervolg van de klachtenafhandeling.

Check procedure

7. Bepalen vervolg afhandeling klacht

Er wordt bepaald of er een zitting (een mondelinge behandeling van uw klacht) plaatsvindt.

Ook kan het zijn dat de klacht door de corporatie is opgelost of dat de klacht wordt ingetrokken. De Klachtencommissie kan ook voor een andere afhandeling kiezen als hier aanleiding voor is.

Check procedure

8. Zitting

De zitting wordt belegd.

Bij het beleggen van een zitting wordt u samen met de corporatie uitgenodigd. Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Klachtencommissie (bestaande uit de voorzitter van de Klachtencommissie, een vast lid van de klachtencommissie en een lid van de huurdersorganisatie van de corporatie) mondeling behandeld. In aanwezigheid van u en een vertegenwoordiger van de corporatie. U en de corporatie zullen hun standpunt mondeling toelichten op basis van hoor en wederhoor.

De zitting is niet openbaar en de Klachtencommissie bepaalt wie er op de zitting aanwezig mogen zijn. U kunt zich op de zitting door een gemachtigde laten bijstaan. De gemachtigde moet een schriftelijke volmacht van u hebben, behalve als de gemachtigde een advocaat is.

Zowel u als de corporatie moeten de namen van personen die een bijdrage kunnen leveren aan de afhandeling van de klacht, doorgeven aan de Klachtencommissie. Die personen kunnen, als de Klachtencommissie daarvoor toestemming geeft, tijdens de zitting aanwezig zijn en informatie verstrekken. De zitting vindt meestal plaats in het hoofdkantoor van de betrokken corporatie. De Klachtencommissie kan bepalen dat de zitting ergens anders plaatsvindt, bijvoorbeeld bij u thuis. Als de Klachtencommissie voldoende informatie heeft om de klacht te beoordelen, sluit de Klachtencommissie de zitting en haar onderzoek.

Als de Klachtencommissie meer tijd nodig heeft voor haar advies, deelt zij dit aan u en de corporatie mee. Als de Klachtencommissie na de zitting meer informatie nodig heeft, kan de Klachtencommissie de behandeling van de klacht aanhouden en die maatregelen treffen die de Klachtencommissie noodzakelijk vindt. U en de corporatie worden hier beiden over geïnformeerd.

Check procedure

9. Advies Klachtencommissie naar woningcorporatie

De Klachtencommissie brengt binnen twee weken na de zitting advies uit aan de directie van de corporatie. U ontvangt een kopie van dit advies.

Check procedure

10. U ontvangt het bestuurbesluit

U ontvangt binnen twee weken van de corporatie het bestuursbesluit en de Klachtencommissie ontvangt een kopie daarvan.

De corporatie laat in haar bestuursbesluit weten of het advies wel of niet wordt overgenomen. De corporatie mag alleen van het advies afwijken, als zij daar voldoende onderbouwde argumenten voor heeft.

Tijdsduur procedure:
Deze procedure klachtenbehandeling neemt ongeveer 6 weken in beslag. Het kan zijn dat dit langer duurt vanwege een zitting of omdat de Klachtencommissie nader onderzoek of nadere informatie noodzakelijk vindt.

Opgericht in 2000

Deelnemende woningcorporaties uit Twente en omgeving

Logo van woningcorporatie ReggewoonLogo van woningcorporatie TwintaLogo van woningcorporatie Beter WonenLogo van woningcorporatie Ons huisLogo van woningcorporatie DomijnLogo van woningcorporatie WelbionsLogo van woningcorporatie WBO WonenLogo van woningcorporatie Mijande WonenLogo van woningcorporatie Wonen DeldenLogo van woningcorporatie De goede woningLogo van woningcorporatie De woonplaatsLogo van woningcorporatie ViverionLogo van woningcorporatie Sint JosephLogo van woningcorporatie SJHT jongeren huisvesting