Over ons afbeeldingPhotoPhoto

klachtencommissie woningcorporaties Twente en omgeving

Deze onafhankelijke commissie neemt uw klacht in behandeling en brengt advies uit aan het bestuur van de woningcorporatie. Het advies van de Klachtencommissie is niet bindend. De corporatie is niet verplicht het advies over te nemen. De corporatie moet echter wel een gegronde reden hebben om het advies niet over te nemen.

14+
Corporaties
99%
Klachten afgehandeld
560+
Klachten afgehandeld

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail.

Wie is Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o?

De Klachtencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie waar een huurder met een klacht over zijn/haar de woningcorporatie zonder kosten terecht kan. De Klachtencommissie bestaat sinds 2000. Inmiddels hebben 15 woningcorporaties zich bij de Klachtencommissie aangesloten. Op de website kunt u lezen of uw woningcorporatie erbij staat.

Wat doen wij?

Als een huurder en de woningcorporatie het niet eens kunnen worden over de afhandeling van een klacht, dan kunnen wij onafhankelijk advies uitbrengen.

Hoe zijn wij georganiseerd?

De Klachtencommissie bestaat uit:
- de voorzitter
- een vast commissielid
- een vertegenwoordiger van uw huurdersorganisatie

Hoe zijn wij te bereiken?

U kunt alleen een klacht indienen via de klachtenprocedure op de website. U kunt contact met de Klachtencommissie opnemen via e-mail.

Waar zijn wij gevestigd?

Wij hebben geen vestiging en daarom ook geen bezoekadres. Eventuele zittingen vinden plaats bij uw corporatie.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

U kunt via deze website uw klacht indienen. U doorloopt de klachtenprocedure en beantwoordt een aantal vragen. Na deze vragen kunt u uw klacht invullen en eventuele bijlagen toevoegen. Klik hier om direct een klacht in te dienen.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement en de procedure op de website.

Ik heb een klacht ingediend bij mijn eigen corporatie en deze klacht is afgewezen. Kan ik dan een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

Nee, dit kan nog niet. Het is belangrijk dat u uw klacht ook bij het hoofd van de afdeling van de corporatie indient. Pas als het hoofd van de afdeling uw klacht heeft afgewezen (uw klacht is dan twee keer door de corporatie afgewezen), kunt u uw klacht bij de Klachtencommissie indienen.

De Klachtencommissie gaat dan vervolgens bekijken of zij uw klacht in behandeling nemen. Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Ik heb een klacht ingediend bij mijn corporatie, maar ik heb geen reactie ontvangen. Kan ik dan een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

Nee, een klacht kan pas worden ingediend als deze op twee niveaus is behandeld. U kunt het beste contact opnemen met uw woningcorporatie.
Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Kan ik anoniem een klacht indienen?

Nee, dit kan niet. De Klachtencommissie behandelt geen anonieme klachten. Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Hoe lang duurt het voordat de Klachtencommissie uitspraak doet over mijn ingediende klacht?

De Klachtencommissie brengt haar advies uit binnen 6 weken nadat een klacht is ingediend. De termijn kan langer zijn, als er een zitting moet plaatsvinden of als de Klachtencommissie nader onderzoek of nadere informatie noodzakelijk vindt. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Wanneer vindt er een zitting plaats?

Als de klager en de corporatie niet tot overeenstemming komen, kan de voorzitter van de Klachtencommissie besluiten tot een zitting. Bij het beleggen van een zitting worden zowel de klager als de corporatie uitgenodigd.

Wat gebeurt er tijdens een zitting?

Gedurende de zitting worden alle partijen in de gelegenheid gesteld de klacht, het bestreden besluit, het handelen of het niet handelen mondeling toe te lichten (hoor en wederhoor). Tijdens de zitting wordt een klacht door de Klachtencommissie (bestaande uit de voorzitter van de Klachtencommissie, een vast commissielid en een vertegenwoordiger van uw huurdersorganisatie) behandeld in aanwezigheid van de klager en een vertegenwoordiger van uw corporatie.

De zitting is niet openbaar en de Klachtencommissie bepaalt wie er op de zitting aanwezig mogen zijn. De klager kan zich op de zitting door een gemachtigde of zelfs een advocaat laten bijstaan. De gemachtigde is dan gevolmachtigde van de klager en alles wat deze inbrengt is ook het standpunt van de klager. 

Zowel de klager als de corporatie mogen de namen van andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de klacht, doorgeven aan de Klachtencommissie. Die personen kunnen, als de Klachtencommissie daarvoor toestemming geeft, tijdens de zitting aanwezig zijn en informatie verstrekken. De zitting vindt plaats bij uw corporatie. De Klachtencommissie kan bepalen dat de zitting elders plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de klager thuis.

Als de Klachtencommissie voldoende informatie heeft om de klacht te beoordelen, sluit de Klachtencommissie de zitting. Zij brengt vervolgens binnen twee weken na zitting haar advies uit. Als de Klachtencommissie meer tijd nodig heeft voor haar advies, deelt zij dit aan de klager en de corporatie mee. Als de Klachtencommissie na de zitting meer informatie nodig heeft, kan de Klachtencommissie de behandeling van de klacht aanhouden en die maatregelen treffen die de Klachtencommissie noodzakelijk vindt. De klager en de corporatie worden hier beiden over geïnformeerd.

Moet de woningcorporatie het advies van de Klachtencommissie verplicht overnemen?

Nee. Het advies van de Klachtencommissie is niet bindend. Dit houdt in dat de woningcorporatie niet verplicht is het advies over te nemen. De woningcorporatie mag alleen van het advies afwijken als zij daar voldoende argumenten voor heeft.

Taak klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft een adviserende rol en brengt advies uit aan het bestuur van de corporatie. Als u het niet eens bent met het advies of als u het niet eens bent met de beslissing van de corporatie over het advies, kunt u naar de (kanton)rechter.

Hoe neem ik contact op met de Klachtencommissie?

U kunt contact met de Klachtencommissie opnemen via e-mail.
U kunt alleen een klacht indienen via de klachtenprocedure op de website.
Klik hier om direct een klacht in te dienen.

Ik heb een klacht over mijn corporatie maar deze is niet aangesloten bij deze Klachtencommissie. Kan ik dan een klacht indienen?

Nee, dit kan niet. Informeer bij uw eigen corporatie of en hoe u een klacht kunt indienen.

Kan ik bij de Klachtencommissie een klacht indienen die gaat over het verhogen of verlagen van de huurprijs van een woning?

Nee, dit kan niet.

De Klachtencommissie is niet bevoegd om klachten te behandelen die gaan over schadevergoeding of geldzaken. Hiervoor moet u bij de kantonrechter zijn. Klachten over huurprijzen kunt u indienen bij de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Kan ik een klacht indienen die gaat over de vergoeding van een schade of de (terug)betaling van een geldsom?

Nee, dit kan niet. Hiervoor kunt u naar de (kanton)rechter. Lees voor het indienen van een klacht eerst het reglement op de website.

Opgericht in 2000

Jaarverslagen

Jaarlijks legt de commissie alles vast in een jaarverslag. Nieuwsgierig? Download hieronder de jaarverslagen die u interessant vindt.

Vacatures

Bekijk de openstaande vacatures.

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.